NUCH DKUCH SE CH NORD UCH
NJW-2011
IVO Z Bogdanowej Zagrody

"IVO"

Born : 01.09.2010

EXCELLENT HIPS
EXCELLENT ELBOWS


ALBUM
 

CH.PL, MŁ.ZW.PL, MŁ.CH.PL, ZW.MD, ZW.ZG
ARAN Pałucki Przejar

CH.PL
BOSS Z Bartoszowej Zagrody

BUDRYS Z Jarkowego Grodu

BERTA Z Bartoszowej Zagrody

CH.PL
GALENA Pałucki Przejar

MŁ.CH.PL, CH.PL
DUBAJ Samarytanin

MŁ.CH.PL, CH.PL
ABAZJA Pałucki Przejar

MŁ.CH.PL
CARMENA Z Bogdanowej Zagrody

CH.PL., ZW.KL
SUŁTAN Ha-Rena

PIERO Von Geutenreuth

ALPINA Ha-Ren

MŁ.CH.PL., CH.PL., ZW.
EUR'00, ZW.EUR'01

HEIDI Fi-It

BOLKO Ertona

CH.CS., ZW.PL
ANDELA Fi-It